CBIS 5990498

Kannesteinen

Kannesteinen er ein spesiell stettforma stein som har blitt forma av havet og bølgjer gjennom tusenvis av år.

Denne spesielle steinen er 3 meter høg og formet av bølger, is og stein.
Kannesteinen er en severdighet som tiltrekker mykje merksemd heile året.

For å kome hit må du køyre ca 10 km vestover frå Måløy sentrum forbi Vågsberget Handelsstad, til ei lita bygd som heiter Oppedal.
Her finn du parkeringsplass, og godt tilrettelagt sti ned til steinen.